07 اکتبر

جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی برخی از افراد تصور  میکنند که انحراف بینی همان کج بودن بودن بینی است ، اما باید اصلاح کرد که عمل زیبایی بینی در افرادی با بینی های کج با افرادی که بینی های منحرف دارند فرق میکند . انحراف بینی تیغه یبینی را  تحت تاثیر قرار میدهد در حالی که بینی […]

read more »