30 آگوست

اهمیت پوستی بینی در جراحی زیبایی بینی

اهمیت پوستی بینی در جراحی زیبایی بینی در جراحی زیبایی بینی به منظور ایجاد یک ظاهر ایده آل تغییراتی با استفاده از تکنیک های مختلف در اسکلت زیرین بینی و غضروف ایجاد می شود . بینی های که پوستی با ضخامت متوسط با سطحی صاف و سالم دارند بهترین نتایج را از جراحی بینی دریافت […]

read more »