13 دسامبر

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی بینی استخوانی بهترین نتایج را برای عمل جراحی در بر دارد.آیا این جمله را تا به حال شنیده اید که عمل جراحی بینی برای بینی های استخوانی بدون مشکل انجام می شود؟ یا این که عمل بینی های استخوانی موفق تر از بینی های گوشتی است صحت دارد؟ بینی استخوانی چه فرقی […]

read more »
07 اکتبر

جراحی انحراف بینی

جراحی انحراف بینی برخی از افراد تصور  می کنند که انحراف بینی همان کج بودن بودن بینی است ، اما باید اصلاح کرد که عمل زیبایی بینی در افرادی با بینی های کج با افرادی که بینی های منحرف دارند فرق می کند . انحراف بینی تیغه بینی را  تحت تاثیر قرار می دهد در […]

read more »