13 دسامبر

جراحی بینی استخوانی

جراحی بینی استخوانی بینی استخوانی بهترین نتایج را برای عمل جراحی در بر دارد.آیا این جمله را تا به حال شنیده اید که عمل جراحی بینی برای بینی های استخوانی بدون مشکل انجام می شود؟ یا این که عمل بینی های استخوانی موفق تر از بینی های گوشتی است صحت دارد؟ بینی استخوانی چه فرقی […]

read more »