27 دسامبر

سوالات متداول

سوالات متداول من حدودا یک ماه است که جراحی بینی انجام دادم . یکی از سوراخ های بینی من دایره ای شکل و باز است و سوارخ دیگه کشیده و باریک است . قبل از عمل سوراخهای بینی بزرگ بودند اما کاملا قرینه بودند وکجی بینی نداشتم . خواستم بدون به مرور زمان برطرف می […]

read more »