18 اکتبر

جراحی زیبایی سینه آقایان

جراحی زیبایی سینه آقایان برخی افراد بر این تصور هستند که فقط خانم ها دچار مشکلات سینه میشوند و تمامی جراحی های سینه مختص بانوان است . باید توجه داشت که ممکن است آقایان نیز مشکلاتی در این ناحیه احساس کنند . ژنیکوماستی عنوان جراحی زیبایی برای آقایان است و مردانی که از مشکل بزرگی […]

read more »
Call Now Button