انتخاب برگه

ليفت سينه بدون جراحي در اصفهان

لیفت سینه

لیفت سینه

با استفاده از تکنیک های مختلفی توسط دکتر رفیع پرنیا فوق تخصص پلاستیک برش هایی کوچکی در سینه به منظور بالا کشیدن سینه و لیفت سینه ایجاد می شود. دکتر رفیع پرنیا معمولا برای جراحی لیفت سینه از برش در هاله دور سینه و برش های عمودی استفاده می نمایند تا احتمال باقی ماندن...